Tantraseksi - Mitä se on?


Seksi ja nauttiminen by Hotlips.fi, 8.11.2023
Tantraseksi on seksuaalinen käytäntö, joka perustuu tantriseen filosofiaan ja harjoitukseen. Tantra on muinainen itämainen uskonto ja elämänfilosofia, joka juontaa juurensa Intiasta. Se keskittyy yhteyden luomiseen kehon, mielen ja hengellisyyden välillä.

Tantraseksissä pyritään kokonaisvaltaiseen läsnäoloon ja syvään yhteyteen kumppanin kanssa. Tämän saavuttamiseksi tantraseksissä korostetaan hitautta, herkkyyttä ja tietoista kosketusta. Se ei ole pelkästään fyysistä nautintoa tavoittelevaa seksiä, vaan se sisältää myös henkisiä ulottuvuuksia.

Yksi tantraseksin keskeisistä periaatteista on seksuaalisen energian kanavointi ja nostaminen koko kehoon. Tämän avulla pyritään saavuttamaan syvä ekstaasi ja laajentunut tietoisuus. Tantrassa uskotaan, että seksuaalinen energia voi olla voimakas polku henkilökohtaiseen kasvuun ja henkiseen heräämiseen.

Tantraseksissä harjoitetaan erilaisia tekniikoita ja rituaaleja pariskunnille tai yksilöille. Näihin kuuluvat esimerkiksi meditaatio, hengitysharjoitukset, kehon tuntemusharjoitukset ja erilaiset tantriset rituaalit. Näiden avulla pyritään lisäämään tietoisuutta omasta kehosta, seksuaalisuudesta ja yhteydestä kumppaniin.

Tantraseksissä keskitytään myös pitkittämään seksuaalista nautintoa ja siirtymään pois suorituskeskeisyydestä. Tavoitteena on oppia hallitsemaan seksuaalista energiaa ja saavuttamaan syvempi yhteys kumppaniin. Tantrassa uskotaan, että orgasmi ei ole ainoa päämäärä, vaan se voi olla osa laajempaa kokemusta.

Tantraseksi voi olla hyvin intiimi ja henkilökohtainen kokemus, joka vaatii avoimuutta, luottamusta ja kommunikaatiota kumppanin kanssa. Se voi auttaa parantamaan parisuhdetta, lisäämään läheisyyttä sekä syventämään seksuaalista nautintoa.

On tärkeää huomata, että tantraseksi ei ole kaikille sopiva tai mieluisa käytäntö. Jokaisen tulisi tehdä omat valintansa sen suhteen, miten haluaa ilmaista omaa seksuaalisuuttaan. Tantraseksistä kiinnostuneiden kannattaa tutustua aiheeseen perusteellisesti ja tarvittaessa hakeutua ammattilaisen ohjaukseen tai kursseille.

Kaiken kaikkiaan tantraseksi on seksuaalinen tekniikka, joka pyrkii syventämään yhteyttä kumppaniin ja lisäämään seksuaalista nautintoa. Se perustuu tantrafilosofiaan ja sisältää erilaisia harjoituksia ja rituaaleja. Tantraseksi voi olla voimakas kokemus, joka auttaa kehittymään henkisesti ja parantamaan parisuhdetta.

Vinkit tantraseksiin - 3 parasta neuvoa

Tantraseksi on seksuaalinen tekniikka, joka perustuu tantriseen filosofiaan ja joogaperinteeseen. Se tarjoaa pariskunnille mahdollisuuden syventää intiimiyttä ja nautintoa sekä lisätä yhteyttä toisiinsa. Tantraseksin avulla voidaan saavuttaa korkeampia tasoja orgasmista ja kokonaisvaltaisempaa seksuaalista tyydytystä.

Nyt esittelemme sinulle kolme parasta vinkkiä tantraseksiin, jotka auttavat sinua ja kumppaniasi löytämään uusia tapoja nauttia seksistä.

1. Hengitysharjoitukset:

Tantrassa hengitys on keskeisessä roolissa seksuaalisessa kokemuksessa. Harjoittamalla syvää ja rauhallista hengitystä voitte luoda yhteyden kehojenne välille sekä rentouttaa mielenne. Aloita istumalla vastakkain kumppanisi kanssa, sulje silmät ja keskittykää hengittämiseen yhdessä. Hengitä sisään nenän kautta hitaasti laskien neljään, pidättele hetki henkeäsi ja puhalla ulos suun kautta samassa tahdissa. Tämän harjoituksen avulla voitte synkronoida hengityksenne sekaisin ja luoda syvemmän yhteyden toisiinne.

2. Kehon tunteminen:

Tantraseksissä tärkeää on olla läsnä omassa kehossaan ja kumppaninsa kehon tuntemisessa. Voitte tehdä tämän harjoituksen esimerkiksi silmät kiinni, jossa kosketatte toistenne kehoja hitaasti ja tarkkaavaisesti. Keskittykää siihen, miltä kosketus tuntuu ihollanne ja miten se herättää erilaisia tuntemuksia. Tämä harjoitus auttaa teitä olemaan läsnä hetkessä sekä lisäämään herkkyyttänne seksuaaliselle nautinnolle.

3. Energian jakaminen:

Tantraseksiin kuuluu myös energian jakaminen kumppanin kanssa. Voitte kokeilla tätä esimerkiksi istumalla vastakkain polviseisonnassa ja pitämällä kätenne toistenne sydänalueella. Sulkekaa silmät ja keskittykää hengittämään yhdessä samassa tahdissa. Kuvitelkaa, että hengityksenne kulkee sydämestänne toisen ihmisen sydämeen ja takaisin. Tällainen harjoitus auttaa vahvistamaan emotionaalista yhteyttänne sekä luomaan intiimiyden tunnetta.

Tantraseksi tarjoaa pariskunnille uusia tapoja tutustua toisiinsa sekä lisätä seksuaalista nautintoa ja yhteyttä. Nämä kolme vinkkiä auttavat teitä aloittamaan tantraseksin harjoittelun ja löytämään uusia tapoja nauttia seksistä. Muista kuitenkin, että jokainen pariskunta on yksilöllinen, joten olkaa avoimia kokeilemaan erilaisia tekniikoita ja löytämään juuri teille sopivia tapoja tantraseksiin.

7 neuvoa tantraseksiin tutustuville - lue vinkit aloittelijoille tantraseksiin

Tantraseksi on intiimi ja syvä seksuaalinen tenkiikka, joka perustuu itämaisiin tantrisiin perinteisiin. Se ei ole pelkästään seksuaalista kanssakäymistä, vaan se pyrkii luomaan kokonaisvaltaisen ja tietoisen yhteyden kumppanien välille. Tantraseksissä keskitytään läsnäoloon, hengitykseen, kosketukseen ja energian vaihtoon.

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan tantraseksiä aloittelijana, tässä muutamia vinkkejä:

1. Kommunikoi avoimesti: Tantraseksissä kommunikaatio on avainasemassa. Puhu kumppanillesi haluistasi, tarpeistasi ja rajoituksistasi ennen kuin aloitat tantraharjoitukset. Ole rehellinen siitä, miten haluat edetä ja miltä sinusta tuntuu.

2. Luo sopiva ympäristö: Valitse rauhallinen ja viihtyisä tila harjoituksille. Voit esimerkiksi sytyttää kynttilöitä tai käyttää pehmeitä tyynyjä luodaksesi mukavan ilmapiirin.

3. Aloita meditaatiolla: Ennen varsinaista tantraseksiin siirtymistä voitte aloittaa meditaatiolla rentoutuaksenne ja keskittyänne hetkeen. Meditaatio auttaa teitä pääsemään eroon ulkoisista häiriötekijöistä ja keskittymään toisiinne.

4. Hengitysharjoitukset: Tantraseksissä hengitys on tärkeä osa kokemusta. Voitte kokeilla yhteistä hengitystä, jossa hengitätte samassa tahdissa kumppanisi kanssa. Tämä auttaa luomaan syvemmän yhteyden ja harmonian välillänne.

5. Kosketus ja hieronta: Tantraseksiin kuuluu paljon kosketusta ja hierontaa. Voitte aloittaa kevyellä kosketuksella ja edetä vähitellen syvempään hierontaan. Keskittykää siihen, miten kosketus tuntuu kehossanne ja miten se herättää erilaisia tuntemuksia.

6. Energian vaihto: Tantraseksissä pyritään energian vaihtoon kumppanien välillä. Voitte esimerkiksi visualisoida energian virtaamista kehojenne läpi tai käyttää tantrisia tekniikoita energiavaihdon lisäämiseksi.

7. Ole kärsivällinen: Tantraseksi vaatii aikaa, harjoittelua ja kärsivällisyyttä oppimiseen. Älä odota saavasi täydellistä tulosta heti ensimmäisellä kerralla, vaan anna itsellesi lupa kasvaa prosessin myötä.

Tantraseksi voi olla upea tapa syventää intiimiyttänne ja luoda vahvempi yhteys kumppanisi kanssa. Muista kuitenkin, että jokainen pariskunta löytää oman tapansa harjoittaa tantraseksiä, ja on tärkeää tehdä se omien tarpeiden ja rajoitusten mukaisesti.

Tantraseksi ja seksilelut: Nautintoa ja henkistä yhteyttä

Tantraseksi on ikivanha intialainen seksuaalinen käytäntö, joka perustuu kehon ja mielen yhteyden vahvistamiseen sekä syvän nautinnon saavuttamiseen. Se korostaa läsnäoloa, hengitystekniikoita, meditaatiota ja hitaita liikkeitä, jotka auttavat pariskuntaa saavuttamaan fyysisen ja henkisen yhteyden.

Seksilelut ja seksivälineet puolestaan ovat olleet osa ihmisten seksuaalista kulttuuria jo vuosisatojen ajan. Ne tarjoavat lisämahdollisuuksia nautintoon ja voivat auttaa tutustumaan omaan kehoon sekä löytämään uusia tapoja kokea seksi.

Yhdistämällä tantraseksin ja seksilelut voi luoda ainutlaatuisen kokemuksen, jossa sekä fyysinen että henkinen nautinto ovat keskeisessä roolissa. Tantrassa pyritään tietoisesti hidastamaan seksiaktia ja pidentämään sitä mahdollisimman pitkään. Tällöin seksilelut voivat olla hyödyllisiä apuvälineitä intensiivisen nautinnon saavuttamiseksi.

Yksi suosituimmista tantraseksissä käytetyistä leluista on hieromasauva tai vibraattori. Näillä välineillä voi stimuloida kehon erogeenisia alueita ja auttaa saavuttamaan syvän rentoutumisen tilan. Hieromasauvat voivat myös auttaa pariskuntaa löytämään uusia tapoja kosketella toisiaan ja luomaan intiimiyttä.

Toinen suosittu tantraseksissä käytetty lelu on käsiraudat tai silmämaski. Näiden avulla voidaan lisätä tunnetta hallinnasta ja antautumisesta, mikä voi syventää seksuaalista kokemusta. Käsirautojen avulla voidaan sitoa toinen osapuoli, jolloin hän voi täysin luottaa kumppaniinsa ja keskittyä nautintoon ilman huolta kontrollista.

On tärkeää muistaa, että tantraseksi ei ole pelkkää seksiaktia vaan se sisältää myös henkisiä elementtejä. Se edellyttää avointa kommunikaatiota kumppaneiden välillä sekä halua tutustua toistensa tarpeisiin ja fantasioihin. Tantraseksi voi auttaa pariskuntaa luomaan syvemmän yhteyden toisiinsa ja lisäämään seksuaalista tyydytystä.

Seksilelut voivat olla hyödyllisiä apuvälineitä tantraseksin harjoittamisessa, mutta niiden käyttö riippuu täysin pariskunnasta itsestään. Jotkut saattavat kokea ne tarpeettomiksi tai jopa häiritseviksi, kun taas toiset voivat löytää niistä uusia tapoja nauttia seksistä.

Lopuksi on tärkeää muistaa, että kaikki seksuaaliset käytännöt ovat yksilöllisiä ja jokaisen pariskunnan tulisi tehdä omat valintansa sen suhteen, miten he haluavat toteuttaa tantraseksiä ja hyödyntää seksileluja. Tärkeintä on avoin keskustelu ja molempien osapuolten suostumus sekä halu tutustua uusiin tapoihin kokea nautintoa ja läheisyyttä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Seksikeinun edut seksielämän parantamisessa

Seksikeinut ovat viime vuosina nousseet suosituksi lisävarusteeksi makuuhuoneessa, ja niiden tarjoamat mahdollisuudet seksielämän parantamisessa ovat monipuolisia. Seksikeinu voi tuoda uutta jännitystä ja vaihtelua intiimeihin hetkiin, tarjoten samalla mukavuutta ja tukea erilais...

Poistotuotteet nyt vähintään -50%

Valikoima uudistuu! Poistotuotteet alennettu vähintään -50%. Älä menetä täydellistä tilaisuutta hankkia nautintoa superhalvalla!

Orgasmiopas: Vinkkejä ja tekniikoita täydellisen nautinnon saavuttamiseksi

Orgasmiopas: Vinkkejä ja tekniikoita täydellisen nautinnon saavuttamiseksi Orgasmi on yksi elämän suurimmista nautinnoista, mutta sen saavuttaminen ei aina ole yksinkertaista. Jokaisen ihmisen keho ja mieli ovat erilaisia, joten täydellisen nautinnon löytäminen ...

Liity Hot Lips -nautintopiiriin!

Tilaamalla uutiskirjeen saat 10% alennuskoodin sähköpostiisi.